La medic:

  • Şchiopătaţi când e umezeală în atmosferă?

-Nu, când merg.

32
Thanks!
An error occurred!